राष्ट्रीय क्रीडा दिन – आझम कॅम्पस मध्ये क्रीडा संस्कृती जपण्याची सामूहिक शपथ

राष्ट्रीय क्रीडा दिन – आझम कॅम्पस मध्ये क्रीडा संस्कृती जपण्याची सामूहिक शपथ

Read more

प्लाझ्मा दान करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे यावे -पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम

प्लाझ्मा दान करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे यावे -पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम

Read more
%d bloggers like this: