पुणे विभाग – 15 लाख 69 हजार 800 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी,विभागात कोरोना बाधित 16 लाख 46 हजार 783 रुग्ण

पुणे : पुणे विभागातील 15 लाख 69 हजार 800 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 16 लाख 46 हजार 783 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 42 हजार 923 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 34 हजार 60 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.07 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 95.33 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा
पुणे जिल्ह्यातील कोरोना बाधीत एकूण 10 लाख 35 हजार 246 रुग्णांपैकी 10 लाख 7 हजार 93 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 10 हजार 746 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 17 हजार 407 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 1.68 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 97.28 टक्के आहे.
सातारा जिल्हा
सातारा जिल्ह्यातील कोरोना बाधीत एकूण 1 लाख 82 हजार 928 रुग्णांपैकी 1 लाख 69 हजार 602 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9 हजार 33 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 4 हजार 293 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हा
सोलापूर जिल्ह्यातील कोरोना बाधीत एकूण 1 लाख 58 हजार 752 रुग्णांपैकी 1 लाख 51 हजार 789 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 2 हजार 666 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 4 हजार 297 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हा
सांगली जिल्ह्यातील कोरोना बाधीत एकूण 1 लाख 33 हजार 76 रुग्णांपैकी 1 लाख 20 हजार 229 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9 हजार 51 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 3 हजार 796 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना बाधीत एकूण 1 लाख 36 हजार 781 रुग्णांपैकी 1 लाख 21 हजार 87 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 11 हजार 427 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 4 हजार 267 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ
कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये 4 हजार 557 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 1 हजार 187, सातारा जिल्ह्यात 928, सोलापूर जिल्ह्यात 344, सांगली जिल्ह्यात 901 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 हजार 197 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण
पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांमध्ये एकूण 6 हजार 11 आहे. पुणे जिल्हयामध्ये 1 हजार 766, सातारा जिल्हयामध्ये 1 हजार 415, सोलापूर जिल्हयामध्ये 472, सांगली जिल्हयामध्ये 863 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 1 हजार 495 रुग्णांचा समावेश आहे.
विभागातील लसीकरणाचे प्रमाण
पुणे विभागात आजपर्यंत लसीकरण झालेल्या नागरिकांमध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये 30 लाख 73 हजार 950, सातारा जिल्ह्यामध्ये 8 लाख 352, सोलापूर जिल्हयामध्ये 6 लाख 34 हजार 755, सांगली जिल्हयामध्ये 7 लाख 46 हजार 248 तर कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 12 लाख 15 हजार 30 नागरिकांचा समावेश आहे.
पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 97 लाख 24 हजार 419 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 16 लाख 46 हजार 783 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.

Leave a Reply

%d bloggers like this: