स्थायी समितीच्या बैठकीत 43 कोटी 98 लाख रुपयांच्या खर्चास मंजूरी – ॲड. नितीन लांडगे

पिंपरी :कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आपत्तकालीन परिस्थिती व कोरोनाच्या अटकावासाठी आपत्तीजनक स्थितीचा सामना करण्याकामी औषधे आणि साहित्यांची तातडीने आवश्यकता आहे. त्यांचे खरेदीकामी येणा-या 45 लाख 1 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच कै.अण्णासाहेब मगर स्टेडीयम येथील जंबो कोविड रुग्णालयातील 140 बेड आणि इतर बेड सुरु ठेवणेबाबत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्याकामी येणा-या 1 कोटी 42 लाख इतक्या खर्चाचही मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर किमान वेतन कायदयानुसार 36 कामगार व 2 सुपरवायझर यांचे तीन महिने कालावधीकरीता येणा-या 29 लाख 47 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली अशी माहिती पिंपरी चिंचवड मनपा स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बुधवारी (दि. 8 सप्टेंबर) झालेल्या ऑनलाईन बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ॲड. नितीन लांडगे होते. या बैठकीत एकूण विविध विकास कामांसाठी येणा-या एकूण 43 कोटी 98 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रभाग क्रमांक 23 मधील हेडगेवार पुल ते कुणाल रेसीडेन्सी पर्यंत जाणारा 12 मीटर रुंद रस्ता विकसीत करण्याकामी येणा-या 44 लाख 20 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्रमांक 27 रहाटणी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे शिवाजी महाराज यांचा अश्वारुढ पुतळा उभारणे आणि अनुषंगीक कामे करण्याकामी येणा-या 1 कोटी 92 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. टाटा मोटर्स रस्ता भोसरी ते थरमॅक्स चौक रस्ता सुशोभिकरण व मध्यदुभाजक उद्यान विषयक कामाची देखभाल करण्याकामी येणा-या 1 कोटी 22 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ‘क’ आणि ‘ई’ क्षेत्रिय कार्यालयातील रस्ते मध्य दुभाजक सुशोभिकरण देखभाल करण्यासाठी येणा-या 71 लाख 77 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. वैद्यकीय विभागाच्या वापराकरीता ब्लड मोबाईल कलेक्शन व्हॅनचे मनपा स्पेसीफिकेशनप्रमाणे चॅसी खरेदी करण्यासाठी येणा-या 37 लाख 10 हजार अधिक सेवाकर इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

Leave a Reply

%d bloggers like this: